Gena GJB2 (Conexina 26) – 35delG (Surditate ereditară)

1.450 lei