HIV -ARN HIV (PCR)

500 lei

Virusul imunodeficenţei umane (HIV – Human Immunodefficiency Virus) este un retrovirus. Acesta dispune de o enzimă, numită revers-transcriptaza, care îi permite să îşi transcrie materialul genetic (de tip ARN) în ADN care se integrează în genomul celulei gazdă. Celulele astfel infectate servesc la replicarea virusului şi sunt distruse progresiv sub acţiunea acestuia. Celulele-ţintă ale HIV sunt aşa-numitele celule CD4+, celule cheie ale sistemului imun (limfocite T, monocite, macrofage fixe). Distrugerea celulelor este lentă, astfel încât boala progresează asimptomatic până la stadiul de SIDA (Sindrom imunodeficitar dobândit; AIDS = Acquired Immune Defficiency Syndrome).
Cu toate scenariile fanteziste privitoare la originea SIDA, s-a stabilit că HIV a apărut pe cale naturală şi provine din virusul imunodeficienţei simiene (SIV – de la maimuţe) şi a fost transmis la om în urmă cu aproximativ 70 de ani. Există două tipuri de virusuri HIV, I şi II, tipul I fiind mai frecvent şi mai virulent iar tipul II este mai atenuat şi mai apropiat de “strămoşul” simian SIV.
În organism, virusul produce iniţial o primo-infecţie care se manifestă cel mai adesea pseudogripal cu febră uşoară precum şi erupţie cutanată şi adenopatie. Această primo-infecţie se rezolvă cu sau fără tratament, stabilindu-se un echilibru între replicarea virală şi răspunsul imun. Bolnavul intră în faza asimptomatică care poate dura până la 10 ani chiar în absenţa terapiei. În toată această perioadă persoana respectivă este “seropozitivă”, poate fi depistată prin teste de laborator şi poate transmite boala. După această perioadă se trece în stadiul final al bolii, cel de SIDA. În această fază, sistemul imun nu mai poate face faţă agresiunii virale şi nu mai poate proteja organismul de infecţiile oportuniste şi tumori. Infecţiile oportuniste sunt date de microorganisme care în mod normal, la persoane sănătoase cu imunitate integră, nu produc îmbolnăviri sau produc îmbolnăviri uşoare care pot fi controlate prin tratament (exemplu de infecţii oportuniste: toxoplasma, candida, criptosporidium, pneumocystis, TBC etc.)
Tratamentul actual (terapia antiretrovirală) foloseşte în mod curent peste 20 de substanţe care au transformat infecţia cu HIV dintr-o boală rapid fatală într-o infecţie cronică cu o perioadă lungă de stabilizare. Se consideră astfel că speranţa de viaţă a unei persoane infectate cu HIV a crescut la peste 20 de ani din momentul infectării.
Căile de transmitere ale virusului sunt binecunoscute: pe cale hetero/homosexuală, contactul cu sângele infectat şi transmiterea verticală (de la mamă la făt). Este important de ştiut că virusul se găseşte în cantitate mare în sângele, sperma şi secreţiile vaginale ale persoanelor infectate.
În situaţia obţinerii unui rezultat pozitiv printr-una din metodele de mai sus se face confirmarea prin metoda Western Blot.
Se mai poate folosi şi metoda PCR (reacţie de polimerizare în lanţ, “polymerase chain reaction”) pentru diagnosticul precoce al infecţiei, diagnosticul nou-născuţilor din mame seropozitive, urmărirea evoluţiei bolii şi evaluarea eficienţei terapiei antiretrovirale.

SKU: 90e592277834 Categorie: