Drepturile dumneavostră în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Informația de mai jos este în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, document denumit mai jos „Regulamentul”;

Prezentul document are ca scop informarea dumneavoastră în acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către S.C. TRITEST S.R.L.

Dreptul de acces

Aveți dreptul să obțineți o confirmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și să obțineți accesul la aceste date. În măsura în care ne veți transmite o solicitare în acest sens, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră alături de toate informațiile pe care avem obligația să vi le furnizăm, în acord cu prevederile Regulamentului.

Dreptul de rectificare și ștergere.

Aveți dreptul să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare în raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau dacă prelucrarea acestora este ilegală.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, caz în care puteți solicita restrictioarea prelucrării pentru perioadă de timp în care facem verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing. sau din motive legate de situația particulară în care va aflați. Într-o atare situație, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care conform Regulamentului putem continuă prelucrarea datelor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți totodată dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

Dreptul de retragere a consimtamantului acordat

Puteți să vă retrageți oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., caz în care vom înceta să vă transmitem orice fel de comunicări comerciale.

CONTACT Ofițer pentru Protejarea Datelor (DPO):

În cazul în care aveți întrebări sau alte tipuri de solicitări în acord cu prevederile Regulamentului, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la contact@tritest.ro sau să ne scrieți la: TRITEST S.R.L. Adresa: Str. Anastasie Panu nr.28,2B, Iași, Județul: Iași.